Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Dây thép piano (Music Spring Wire)

Mã hàng:
Giao hàng:
Xuất xứ:
Lượt xem: 2076
Kích thước:
Đặt hàng

Hoặc gọi 0988 750 686 để được phục vụ nhanh nhất

Là dây thép carbon cao, tính chất cơ lý và hóa học tốt. Ứng dụng: Chi tiết trong ô tô, điện tử, máy chính xác, lò xo chính xác. SWRS: Steel Wire Rod Spring Code: SWP-A, SWP-B Dia.: 0.20~10mm

Là dây thép carbon cao, tính chất cơ lý và hóa học tốt.

Ứng dụng: Chi tiết trong ô tô, điện tử, máy chính xác, lò xo chính xác.

SWRS: Steel Wire Rod Spring

Code: SWP-A, SWP-B

Dia.: 0.20~10mm

Classification Chemical Composition %
C Si Mn P S Cu
 SWRS 62A 0.60 ~ 0.65 0.12 ~ 0.32 0.30 ~ 0.60 0.025 under 0.025 under  0.20 under
 SWRS 62B  0.60 ~ 0.65 0.12 ~ 0.32 0.60 ~ 0.90 0.025 under 0.025 under 0.20 under
 SWRS 67A 0.65 ~ 0.70 0.12 ~ 0.32 0.30 ~ 0.60 0.025 under 0.025 under 0.20 under
 SWRS 67B 0.65 ~ 0.70  0.12 ~ 0.32  0.60 ~ 0.90  0.025 under  0.025 under  0.20 under
 SWRS 72A  0.70 ~ 0.75 0.12 ~ 0.32 0.30 ~ 0.60 0.025 under 0.025 under 0.20 under
SWRS 72B 0.70 ~ 0.75 0.12 ~ 0.32 0.60 ~ 0.90 0.025 under 0.025 under 0.20 under
 SWRS 75A 0.73 ~ 0.78 0.12 ~ 0.32  0.30 ~ 0.60 0.025 under  0.025 under  0.20 under
 SWRS 75B 0.73 ~ 0.78 0.12 ~ 0.32 0.60 ~ 0.90 0.025 under  0.025 under 0.20 under
 SWRS 77A 0.75 ~ 0.80 0.12 ~ 0.32 0.30 ~ 0.60 0.025 under 0.025 under 0.20 under
 SWRS 77B 0.75 ~ 0.80 0.12 ~ 0.32  0.60 ~ 0.90 0.025 under 0.025 under 0.20 under
 SWRS 80A  0.78 ~ 0.83 0.12 ~ 0.32  0.30 ~ 0.60 0.025 under 0.025 under 0.20 under
 SWRS 80B 0.78 ~ 0.83 0.12 ~ 0.32  0.60 ~ 0.90 0.025 under 0.025 under 0.20 under
 SWRS 82A 0.80 ~ 0.85 0.12 ~ 0.32  0.30 ~ 0.60 0.025 under 0.025 under 0.20 under
 SWRS 82B  0.80 ~ 0.85 0.12 ~ 0.32  0.60 ~ 0.90 0.025 under 0.025 under 0.20 under
 SWRS 87A 0.85 ~ 0.90 0.12 ~ 0.32  0.30 ~ 0.60 0.025 under 0.025 under 0.20 under
 SWRS 87B 0.85 ~ 0.90 0.12 ~ 0.32  0.60 ~ 0.90 0.025 under 0.025 under 0.20 under
 SWRS 92A  0.90 ~ 0.95 0.12 ~ 0.32  0.30 ~ 0.60 0.025 under 0.025 under 0.20 under
 SWRS 92B 0.90 ~ 0.95 0.12 ~ 0.32  0.60 ~ 0.90 0.025 under 0.025 under 0.20 under