Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Dây thép mạ kẽm (Zinc-Coated Steel Wire)

Mã hàng:
Giao hàng:
Xuất xứ:
Lượt xem: 2078
Kích thước:
Đặt hàng

Hoặc gọi 0988 750 686 để được phục vụ nhanh nhất

Có khả năng chống ăn mòn tốt, bám dính kẽm tốt. SWGF: Steel Wire Final Galvanized: Mạ kẽm sau kéo thành phẩm SWGD: Steel Wire Drawn Galvanized: Mạ kẽm trước kéo thành phẩm

Có khả năng chống ăn mòn tốt, bám dính kẽm tốt.

SWGF: Steel Wire Final Galvanized: Mạ kẽm sau kéo thành phẩm

SWGD: Steel Wire Drawn Galvanized: Mạ kẽm trước kéo thành phẩm

Đường kính (mm) Độ bền kéo (N/mm2) Độ giãn dài  (%) Độ xoắn
SWGF-4, 5 SWGD-1 SWGD-2 SWGD-3 SWGF-4, 5, 6 SWGF-4, 5, 6 SWGD-1, 2, 3
0.50 ~ 0.60 1570 ~ 1860 1860 ~ 2160 2160 ~ 2450 20 over
0.60 ~ 0.80 1520 ~ 1770 1770 ~ 2060 2060 ~ 2350 20 over
0.80 ~ 1.00 1520 ~ 1770 1770 ~ 2010 2010 ~ 2260 20 over
1.00 ~ 1.20 1470 ~ 1720 1720 ~ 1960 1960 ~ 2210 20 over
1.20 ~ 1.40 1420 ~ 1670 1670 ~ 1910 1910 ~ 2160 20 over
1.40 ~ 1.60 1370 ~ 1620 1620 ~ 1860 1860 ~ 2110 20 over
1.60 ~ 1.80 1320 ~ 1570 1570 ~ 1810 1810 ~ 2060 20 over
1.80 ~ 2.00 1270 ~ 1520 1520 ~ 1770 1770 ~ 2010 20 over
2.00 ~ 2.30 1230 over 1270 ~ 1470 1470 ~ 1720 1720 ~ 1960 3.0 over 14 over 15 over
2.30 ~ 2.60 1230 over 1230 ~ 1420 1420 ~ 1670 1670 ~ 1910 3.0 over 14 over 15 over
2.60 ~ 2.90 1230 over 1230 ~ 1420 1420 ~ 1670 1670 ~ 1910 3.0 over 14 over 15 over
2.90 ~ 3.20 1230 over 1180 ~ 1370 1370 ~ 1620 1620 ~ 1860 3.0 over 14 over 15 over
3.20 ~ 3.50 1230 over 1180 ~ 1370 1370 ~ 1570 1570 ~ 1810 3.0 over 14 over 15 over
3.50 ~ 4.00 1230 over 10 over 10 over
4.00 ~ 4.50 1230 over 10 over 10 over
4.50 ~ 5.00 1230 over 10 over 10 over