Năng lực

Cắt tấm, thanh

 • Dày      : max 600mm
 • Rộng   : max 3000mm
 • Dài       : max 6000mm.

Xẻ băng hàng cuộn

 • Chiều dày     : min 0.05mm
 • Khổ rộng      : min 5mm
 • Có khả năng xẻ hàng mạ Re-Flow

 

Phay 4-6 mặt

 • Dày      : 1-300mm
 • Rộng   : 50-800mm
 • Dài       : 50-800mm

Nhiệt luyện kim loại

 •  Tôi cứng, Khử ứng xuất, RAM
 • Lò chân không, Lò áp suất dương

Nhiệt độ tôi : max 1350°C

Áp suất khí làm mát : max 10 bar

 

Thấm Nitơ

 • Lò chân không

Nhiệt độ làm việc: max 750°C

Gia công chi tiết kim loại

Tìm nguồn cung ứng, Kết nối, Cung cấp

 

Kiểm tra chất lượng

Máy đo độ cong kỹ thuật số 
Máy đo độ vuông góc 
Máy đo độ nhám bề mặt 
Máy đo độ cứng (HRC, HB, HV) 
Bàn đo độ phẳng bề mặt 
Thiết bị kiểm tra dung sai kích thước

Năng lực

Cắt tấm, thanh

 • Dày      : max 600mm
 • Rộng   : max 3000mm
 • Dài       : max 6000mm.

Xẻ băng hàng cuộn

 • Chiều dày     : min 0.05mm
 • Khổ rộng      : min 5mm
 • Có khả năng xẻ hàng mạ Re-Flow

 

Phay 4-6 mặt

 • Dày      : 1-300mm
 • Rộng   : 50-800mm
 • Dài       : 50-800mm

Nhiệt luyện kim loại

 •  Tôi cứng, Khử ứng xuất, RAM
 • Lò chân không, Lò áp suất dương

Nhiệt độ tôi : max 1350°C

Áp suất khí làm mát : max 10 bar

 

Thấm Nitơ

 • Lò chân không

Nhiệt độ làm việc: max 750°C

Gia công chi tiết kim loại

Tìm nguồn cung ứng, Kết nối, Cung cấp

 

Kiểm tra chất lượng

Máy đo độ cong kỹ thuật số 
Máy đo độ vuông góc 
Máy đo độ nhám bề mặt 
Máy đo độ cứng (HRC, HB, HV) 
Bàn đo độ phẳng bề mặt 
Thiết bị kiểm tra dung sai kích thước