Sứ mệnh

01
Hợp tác tôn trọng, cởi mở,
định hướng lâu dài với tất cả đối tác và
khách hàng

Sứ mệnh

01
Hợp tác tôn trọng, cởi mở,
định hướng lâu dài với tất cả đối tác và
khách hàng
02
Tổ chức hoạt động chuyên nghiệp,
tỉ lệ tự động hóa, số hóa dẫn đầu
thị trường.
02
Tổ chức hoạt động chuyên nghiệp,
tỉ lệ tự động hóa, số hóa dẫn đầu
thị trường.
Tuân thủ luật pháp và qui định của
Việt Nam và Quốc tế. Chia sẻ trách nhiệm
cộng đồng
03
03
Tuân thủ luật pháp và qui định của
Việt Nam và Quốc tế. Chia sẻ trách nhiệm
cộng đồng
04
Đầu tư với tầm nhìn dài hạn,
đảm bảo công ty liên tục phát triển,
hoạt động minh bạch.
04
Đầu tư với tầm nhìn dài hạn,
đảm bảo công ty liên tục phát triển,
hoạt động minh bạch.
05
Môi trường làm việc tốt nhất cho
nhân viên, đem lại lợi ích cao nhất cho
khách hàng, mang lại lợi nhuận cao nhất cho cổ đông
05
Môi trường làm việc tốt nhất cho
nhân viên, đem lại lợi ích cao nhất cho
khách hàng, mang lại lợi nhuận cao nhất cho cổ đông

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Cam kết Cam kết
  • Chất lượng Chất lượng
  • Công nghệ Công nghệ
  • Cải tiến Cải tiến
  • Cầu thị Cầu thị

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Cam kết Cam kết
  • Chất lượng Chất lượng
  • Công nghệ Công nghệ
  • Cải tiến Cải tiến
  • Cầu thị Cầu thị
Quá trình

Phát triển

Quá trình

Phát triển

Thành lập Công ty TNHH XNK Sao Phương Đông

Thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh

Chuyển đổi sang mô hình Công ty Cổ phần

Khai trương Nhà máy 01 tại tỉnh Hưng Yên

Đạt Chứng chỉ ISO 9001 cấp bởi UKAS (Anh Quốc)

Khai trương Nhà máy 2 tại TP. Hồ Chí Minh

Đổi tên thành “Công ty Cổ phần Oristar”

Hakudo Co., Ltd (Nhật Bản) trở thành cổ đông chiến lược

Thành lập văn phòng đại diện Đà Nẵng

2002
2004
2008
2009
2010
2014
2016
2020
2023