Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Nhận chứng chỉ ISO 9001:2015

Ngày đăng: 22/ 03/ 2017 - Người đăng: VTRiT

Oristar Corp nhận chứng chỉ ISO 9001:2015 bởi tổ chức chứng nhận đánh giá ISO Bureau Veritas

Bình luận - đánh giá