Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Thay đổi tên công ty

Ngày đăng: 24/ 03/ 2016 - Người đăng: admin

Chuyển đổi tên công ty thành “Công ty Cổ phần Oristar”

Tên giao dịch tiếng Anh: ORISTAR CORP

Bình luận - đánh giá