Notice: Uninitialized string offset: 2 in /home/oristar2/public_html/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_utils.php on line 492

Notice: Uninitialized string offset: 2 in /home/oristar2/public_html/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_utils.php on line 492

Notice: Uninitialized string offset: 2 in /home/oristar2/public_html/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_utils.php on line 501
기계 및 기술 뉴스 : ORISTAR CORP
이미지 5S ISO 이미지
당신의 선택

품질 – 고객 서비스

Oristar – 글로벌 품질의 제품, 국제 표준의 목적지,

steering-wheels

(Tiếng Việt) Phương pháp sản xuất vô lăng ô tô

날짜 게시 됨: 02/ 03/ 2017 - 포스터: VTRiT

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt và English.

(Tiếng Việt) Cách chế tạo khuôn đúc nhựa từ thép và đồng tấm dày

날짜 게시 됨: 20/ 01/ 2017 - 포스터: VTRiT

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt và English.

(Tiếng Việt) Cách chế tạo Két nước ô tô

날짜 게시 됨: 19/ 01/ 2017 - 포스터: VTRiT

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt và English.

(Tiếng Việt) Cách chế tạo tiền xu

날짜 게시 됨: 19/ 01/ 2017 - 포스터: VTRiT

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt và English.

(Tiếng Việt) Sản xuất nắp chai từ nhôm hợp kim tấm lá

날짜 게시 됨: 19/ 01/ 2017 - 포스터: VTRiT

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt và English.

(Tiếng Việt) Phương pháp chế tạo kim loại nhôm

날짜 게시 됨: 19/ 01/ 2017 - 포스터: VTRiT

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt và English.

(Tiếng Việt) Cách sản xuất nồi chảo từ nhôm hợp kim tấm tròn

날짜 게시 됨: 19/ 01/ 2017 - 포스터: VTRiT

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt và English.

(Tiếng Việt) Làm thế nào để tạo ra bi thép?

날짜 게시 됨: 19/ 01/ 2017 - 포스터: VTRiT

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt và English.

(Tiếng Việt) Sản xuất Piston từ nhôm hợp kim thanh tròn đặc

날짜 게시 됨: 18/ 01/ 2017 - 포스터: VTRiT

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt và English.
1 2 3 4