Notice: Uninitialized string offset: 2 in /home/oristar2/public_html/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_utils.php on line 492

Notice: Uninitialized string offset: 2 in /home/oristar2/public_html/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_utils.php on line 492

Notice: Uninitialized string offset: 2 in /home/oristar2/public_html/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_utils.php on line 501
JIS 표준 : ORISTAR CORP
이미지 5S ISO 이미지
당신의 선택

품질 – 고객 서비스

Oristar – 글로벌 품질의 제품, 국제 표준의 목적지,

(Tiếng Việt) DANH MỤC TIÊU CHUẨN JIS

날짜 게시 됨: 14/ 09/ 2016 - 포스터: admin

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt và English.

(Tiếng Việt) JIS G4313 : 1996 – Thép không gỉ cán nguội đàn hồi

날짜 게시 됨: 09/ 09/ 2016 - 포스터: admin

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt và English.

(Tiếng Việt) JIS H4180 : 1990 – Nhôm và hợp kim nhôm Thanh cái dẫn điện

날짜 게시 됨: 09/ 09/ 2016 - 포스터: admin

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt và English.

(Tiếng Việt) JIS H4140 : 1988 – Nhôm và hợp kim nhôm rèn

날짜 게시 됨: 09/ 09/ 2016 - 포스터: admin

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt và English.

(Tiếng Việt) JIS H4100 : 1988 – Nhôm và hợp kim nhôm dạng ép đùn định hình

날짜 게시 됨: 09/ 09/ 2016 - 포스터: admin

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt và English.

(Tiếng Việt) JIS H4090 : 1990 – Nhôm và hợp kim nhôm dạng ống hàn

날짜 게시 됨: 09/ 09/ 2016 - 포스터: admin

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt và English.

(Tiếng Việt) JIS H4080 : 1988 – Nhôm và hợp kim nhôm dạng ống không hàn

날짜 게시 됨: 09/ 09/ 2016 - 포스터: admin

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt và English.

(Tiếng Việt) JIS H4040 : 1988 – Nhôm và hợp kim nhôm dạng cây, thanh và dây

날짜 게시 됨: 09/ 09/ 2016 - 포스터: admin

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt và English.

(Tiếng Việt) JIS H4000 : 1988 – Nhôm và hợp kim nhôm dạng tấm lá cuộn

날짜 게시 됨: 09/ 09/ 2016 - 포스터: admin

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Việt và English.
1 2 3