Notice: Uninitialized string offset: 2 in /home/oristar2/public_html/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_utils.php on line 492

Notice: Uninitialized string offset: 2 in /home/oristar2/public_html/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_utils.php on line 492

Notice: Uninitialized string offset: 2 in /home/oristar2/public_html/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_utils.php on line 501
ORISTAR CORP - Cung cấp các loại Đồng,Nhôm,Thép không gỉ, sản phẩm OEM... : ORISTAR CORP
이미지 5S ISO 이미지
당신의 선택

품질 – 고객 서비스

Oristar – 글로벌 품질의 제품, 국제 표준의 목적지,

5

구리 및 구리 합금

77

Stainless Steel Wire/Steel Wire

21

와이어 드로잉 다이

6

알루미늄 및 알루미늄 합금

69

특수강

7

스테인리스 강

아이디어
  • Image quote
  • Image quote
  • Image quote
  • Image quote