Image 5s Image Iso
Your choice

Quality – Customer Service

Oristar – The destination of global quality products, international standards, maximized to meet customers request.

Oristar Year-end Party (16/01/2016)

Date posted: 31/ 03/ 2016 - The poster: admin

Yearendparty

Tiết mục nhảy “Dancing All Night” – Ms. Thúy Liên & Ms. Thanh Hảo, Phòng Xuất nhập khẩu Oristar Hà Nội

Tiết mục nhảy “Chiều lên bản Thượng” – Phòng HCNS, Kế toán, Kinh doanh Oristar Hà Nội

Hài kịch “Táo quân thăm Oristar” – Phòng kỹ thuật Oristar Hưng Yên

Clip Tiệc tất niên Oritar Hà Nội

Big Party Tonight – Oristar HCM

Dân ca 3 miền – Oristar HCM

Liên khúc Xuân – Oristar HCM

Clip hài

Commentary - Evaluation