Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Dây hình (Shaped Wire)

Xem chi tiết

Dây inox ứng dụng chung (Stainless Steel Wire for General Purpose)

Xem chi tiết

Dây Covar / Dây không chứa niken (Covar Wire / NF Wire)

Xem chi tiết

Dây inox làm dây bện (Stainless Steel Wire for Roping)

Xem chi tiết

Dây inox hàn / Dây đầu cắm (Welding Wire / Lead Pin Wire)

Xem chi tiết

Dây inox gia công nguội (Stainless Steel Wire for Cold Heading)

Xem chi tiết

Dây inox làm lò xo (Stainless Steel Wire for Spring)

Xem chi tiết
1 2