Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Dây thép piano (Music Spring Wire)

Xem chi tiết

Dây thép kéo cứng (Hard Drawn Steel Wire)

Xem chi tiết

Dây thép hợp kim Cr-Si-V làm lò xo van (Oil-Tempered Cr-Si-V Alloyed Wire for valve Spring)

Xem chi tiết

Dây thép hợp kim Cr-Si làm lò xo van

Xem chi tiết

Dây thép carbon làm lò xo van (Oil-Tempered Carbon Wire for valve Spring)

Xem chi tiết

Dây thép hợp kim Cr-Si tôi trong dầu (Oil-Tempered Cr-Si Alloyed Wire)

Xem chi tiết

Dây thép tôi trong dầu (Oil quenched and Tempered Wire)

Xem chi tiết

Dây thép carbon tôi trong dầu (Oil-Tempered Carbon Wire)

Xem chi tiết

Dây thép mạ kẽm (Zinc-Coated Steel Wire)

Xem chi tiết
1 2