Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

E0353-93R00E01 phương pháp thử nghiệm để phân tích hóa học của không gỉ, nhiệt-Chống, Maraging, và khác tương tự Chromium-niken-sắt hợp kim

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org E0353-93R00E01 phương pháp thử nghiệm để phân tích hóa học của không gỉ, nhiệt-Chống, Maraging, và khác tương tự Chromium-niken-sắt hợp kim

A0838-02 Specification for Free-Machining Ferritic Stainless Soft Magnetic Alloy Bar for Relay Applications

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org

Kiểm tra các mối hàn và hàn ống Sản phẩm…

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

E0426-98R03E01 thực hành cho điện (Eddy-hiện tại) Kiểm tra các mối hàn và hàn ống Sản phẩm, Austenitic thép không gỉ và hợp kim tương tự Nguồn: astm.org

G0150-99R04 Test Method for Electrochemical Critical Pitting Temperature Testing of Stainless Steels

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org

G 0146-01 Thực hành Đánh giá Disbonding của lưỡng kim hợp kim không gỉ / Thép tấm

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org G 0146-01 Thực hành Đánh giá Disbonding của lưỡng kim hợp kim không gỉ / Thép tấm sử dụng trong cao áp, nhiệt độ cao Dịch vụ Nhà máy lọc dầu hydro

G0123-00 Test Method for Evaluating Stress-Corrosion Cracking of Stainless Alloys with Different Nickel Content in Boiling Acidified Sodium Chloride Solution

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org

G0108-94R04 Phương pháp thử cho điện hóa hồi TKTG (EPR)

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

G0108-94R04 Phương pháp thử cho điện hóa hồi TKTG (EPR) cho Phát hiện mẫn cảm của AISI Loại 304 và 304L Thép không gỉ Nguồn: astm.org G0108-94R04 Phương pháp thử cho điện hóa hồi TKTG (EPR) cho Phát hiện mẫn cảm của AISI Loại 304 và 304L Thép không gỉ

G0078-01 Hướng dẫn cho kẽ hở ăn mòn

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org G0078-01 Hướng dẫn cho kẽ hở ăn mòn kiểm tra của Iron-Base và Nickel-Base hợp kim không gỉ trong nước biển và khác clorua chứa dung dịch nước môi trường

G0048-03 Test Methods for Pitting and Crevice Corrosion Resistance of Stainless Steels and Related Alloys by Use of Ferric Chloride Solution

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org
1 2 3 4 57