Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

JIS H3260 : 1992 – Đồng đỏ và hợp kim đồng dạng dây

Ngày đăng: 09/ 09/ 2016 - Người đăng: admin

(more…)

JIS H3250 : 1992 – Đồng và hợp kim đồng dạng cây và thanh

Ngày đăng: 05/ 09/ 2016 - Người đăng: admin

(more…)

JIS H3140 : 1992 – Đồng thanh cái

Ngày đăng: 05/ 09/ 2016 - Người đăng: admin

(more…)

JIS H3130 : 1992 – Hợp kim đồng bery, đồng thiếc phốt-pho và niken bạc dạng tấm và cuộn (đàn hồi)

Ngày đăng: 31/ 08/ 2016 - Người đăng: admin

(more…)

JIS H3110 : 1992 – Hợp kim đồng thiếc phốt-pho và niken bạc, dạng tấm cuộn

Ngày đăng: 31/ 08/ 2016 - Người đăng: admin

(more…)

JIS H3100 : 1992 – Đồng và hợp kim đồng dạng tấm cuộn

Ngày đăng: 30/ 08/ 2016 - Người đăng: admin

(more…)

Ý nghĩa Logo

Ngày đăng: 15/ 08/ 2016 - Người đăng: admin

(more…)

Catalogue Oristar

Ngày đăng: 30/ 03/ 2016 - Người đăng: admin

(more…)
1 57 58 59