Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

G0078-01 Hướng dẫn cho kẽ hở ăn mòn

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org G0078-01 Hướng dẫn cho kẽ hở ăn mòn kiểm tra của Iron-Base và Nickel-Base hợp kim không gỉ trong nước biển và khác clorua chứa dung dịch nước môi trường

G0048-03 Test Methods for Pitting and Crevice Corrosion Resistance of Stainless Steels and Related Alloys by Use of Ferric Chloride Solution

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org

G0035-98R04 Thực hành Xác định tính nhạy cảm của Thép không gỉ và liên quan Niken-Crom-sắt hợp kim để stress-Ăn mòn nứt trong Polythionic axit

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org G0035-98R04 Thực hành Xác định tính nhạy cảm của Thép không gỉ và liên quan Niken-Crom-sắt hợp kim để stress-Ăn mòn nứt trong Polythionic axit

B0912-02 Specification for Passivation of Stainless Steels Using Electropolishing

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org

B0895-99 Test Methods for Evaluating the Corrosion Resistance of Powder Metallurgy (P/M) Stainless Steel Parts/Specimens by Immersion in a Sodium Chloride Solution

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org

B0853-02 Specification for Powder Metallurgy (P/M) Boron Stainless Steel Structural Components

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org

B0254-92R04E01 thực hành để chuẩn bị và mạ điện trên thép không gỉ

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org B0254-92R04E01 thực hành để chuẩn bị và mạ điện trên thép không gỉ

F2281-03 Specification for Stainless Steel and Nickel Alloy Bolts, Hex Cap Screws, and Studs, for Heat Resistance and High Temperature Applications

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org

F0880M-02 Specification for Stainless Steel Socket Set Screws \[Metric\]

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org
1 2 3 4 5 59