Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Thực hành về xử lý, Vận tải, vận chuyển, lưu trữ,

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org

C0929-94R04E01 Thực hành về xử lý, Vận tải, vận chuyển, lưu trữ, tiếp nhận, và ứng dụng của vật liệu cách nhiệt cho sử dụng trong Liên với Austenitic Inox

Bình luận - đánh giá