Image 5s Image Iso
Lựa chọn của bạn

Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Oristar – Cung cấp các sản phẩm có chất lượng toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa sự đáp ứng nhu cầu khách hàng.

C0795-03 Specification for Thermal Insulation for Use in Contact with Austenitic Stainless Steel

Ngày đăng: 30/ 09/ 2016 - Người đăng: VTRiT

Nguồn: astm.org

Bình luận - đánh giá